Verzekering

Wanneer u betrokken bent geweest bij een ongeval, al dan niet met een tegenpartij, dient u contact op te nemen met onze verzekeringsafdeling. U dient tevens ons een aanrijdingsformulier te bezorgen binnen de 48 uren. Dit kan via mail of per post.

Kan u niet meer rijden met uw wagen als gevolg van een ongeval, dan neemt u best contact op met onze depannagedienst. Dit kan 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Het telefoonnummer kan u terugvinden bij uw boorddocumenten.

De depannagedienst kan een vervangwagen voorzien voor maximum 2 dagen. Indien u langer een vervangwagen nodig heeft, dient u deze om te ruilen op ons adres te Merksem.

Bij diefstal van de leaseauto, dient u binnen de 24 uur klacht neer te leggen bij de Federale Politie, en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen op 03/641.96.19.

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest van de wagen dient u onmiddellijk aangifte te doen bij de Federale Politie, en ons het attest van verlies te bezorgen. Wij doen dan het nodige om u zo snel mogelijk nieuwe documenten te bezorgen.

Hebt u nog vragen over de verzekering van uw wagen, kan u ons steeds contacteren op 03/641.96.19.

U kan hier een aanrijdingsformulier downloaden.